แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เป็นกล้องที่ออกแบบใช้กับงานด้านหนังสือพิมพ์ คือกล้องใด

ก. กล้องหนังสือพิมพ์
ข. กล้องพับ
ค . กล้องบ๊อกซ์
ง . กล้องรีเฟล็กซ์
============================================

2. กล้องที่มีห้องมืดชนิดพับระหว่างตัวกล้องกับเลนส์ คือกล้องใด

ก . กล้องรีเฟล็กซ์
ข . กล้องพับ
ค. กล้องบ๊อกซ์
ง. กล้องหนังสือพิมพ์
============================================

3. ในปัจจุบันกล้องชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด

ก . กล้อง 35 มม. ชนิดคอมแพค
ข. กล้องขนาด 110 Pocket
ค. กล้องดิจิตอล
ง. กล้อง 35 มม. ชนิดสะท้อนเลนส์เดี่ยว
============================================

4.SLR ย่อมาจากคำว่า

ก . Single Reflex Lens Camera
ข . Single Lens Reflex Camera
ค . Short Lens Reflex Camera
ง. Super Lens Reflex Camera
============================================

5. ช่องมองภาพคือข้อใด

ก. Diaphragm
ข. Shutter
ค. Viewfinder
ง . Focusring
============================================

6.ส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายม่านตาในกล้องถ่ายภาพ คือ

ก. Iris
ข. Aperture
ค. Diaphragm
ง. Lens
=====================================

7. เลนส์ชนิดใดที่มีความใกล้เคียงกับการมองเห็นของดวงตามนุษย์

ก. เลนส์มุมกว้าง
ข. เลนส์มาตรฐาน
ค . เลนส์ซูม
ง . เลนส์มาโคร
=====================================

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวจะให้ภาพมุมปกติ
ข. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะให้ภาพมุมแคบ
ค . เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะให้ภาพมุมปกติ
ง . เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะให้ภาพมุมกว้าง
============================================

9. เป็นเลนส์ชนิดที่สามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ๆ ได้มากเป็นพิเศษคือ

ก. เลนส์มาตรฐาน (Normal lens หรือ Standard lens)
ข. เลนส์มุมกว้างธรรมดา
ค . เลนส์ภาพถ่ายใกล้ (Macro lens)
ง . ภาพเลนส์ซูม
============================================

10. เลนส์ชนิดใดต้องระวังในเรื่องของความผิดเพี้ยนของภาพ

ก. เลนส์ถ่ายภาพใกล้
ข. เลนส์ถ่ายภาพไกล
ค . เลนส์มุมกว้าง
ง . เลนส์มาตรฐาน
============================================

11. เลนส์ธรรมดาหรือ Normal Lens มีมุมรับภาพประมาณกี่องศา

ก. 2-6 องศา
ข. 28-35 องศา
ค . 40-58 องศา
ง . 60-120 องศา
============================================

12. เหมาะสำหรับถ่ายภาพทั่วไปคือเลนส์ใด

ก. เลนส์มุมกว้างธรรมดา
ข. เลนส์เว้า
ค . เลนส์มาตรฐาน
ง . เลนส์ซูม
============================================

13. ข้อแตกต่างของเลนส์ถ่ายไกลกับเลนส์ซูมที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด

ก. เลนส์ถ่ายไกลสามารถถ่ายภาพในระยะไกลได้ดี
ข. เลนส์ซูมสามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ดี
ค . เลนส์ทั้งสองชนิดไม่มีความแตกต่างกัน
ง . เลนส์ถ่ายไกลไม่สามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้
============================================

14. ฟิล์มที่มีความไวแสงต่ำภาพที่ได้จะมีลักษณะใด

ก. ภาพคมชัดสูง ละเอียด
ข. ภาพคมชัดสูง หยาบ
ค . ภาพคมชัดต่ำ ละเอียด
ง . ภาพคมชัดต่ำหยาบ
============================================

15. การใช้ไฟแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายภาพ เราควรตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่เท่าใด

ก. 1/60 วินาที
ข. 1/125 วินาที
ค . 1/250 วินาที
ง . ค่าใดก็ได้ที่ขึ้นอยู่กับคู่มือของกล้องกำหนด
============================================

16. แฟลชมีกี่ชนิด

ก. 2
ข. 3
ค . 4
ง . 5
============================================

17. การถ่ายภาพเพื่อตัดแสงสะท้อนจากกระจก น้ำและท้องฟ้า ควรใช้ฟิลเตอร์ใด

ก. ฟิลเตอร์ยูวี
ข. ฟิลเตอร์สีเขียว
ค . ฟิลเตอร์สีแดง
ง . ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน
============================================

18. ทำหน้าที่กดชัตเตอร์แทนนิ้วมือของผู้ถ่ายภาพคืออะไร

ก. เครื่องวัดแสง
ข. สายลั่นไก
ค . ขาตั้งกล้อง
ง . ที่บังแสง
============================================

19. เครื่องมือที่จะคำนวณปริมาณของแสงคือ

ก. สายลั่นไก
ข. เครื่องวัดแสง
ค . ที่บังแสง
ง . ขาตั้งกล้อง
============================================

20. อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงสว่างน้อย คือ

ก. เครื่องวัดแสง
ข. ขาตั้งกล้อง
ค . ที่บังแสง
ง . สายลั่นไก
============================================

 


 
Webmaster : Tuck_biz@hotmail.com