ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เรื่องการแนะนำการใช้โปรแกรมสอนภาษา Tellmemore
 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทุกสาขาวิชาทราบ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้กำหนดตารางการแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Tellmemore
ในวันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 ณ Labcom 1 และ Labcom 2 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
 
*ให้นักศึกษามาตามวันและเวลาตามตาราง ซึ่งบางสาขาอาจจะมีหลายรอบ โดยสามารถดูจากเอกสารแนบ 
*ถ้านักศึกษาท่านใดติดเรียนให้มาเข้ากลับกลุ่มอื่น หรือช่วงเวลาอื่นที่กำหนดให้ตามตาราง
*ถ้านอกเหนือจากนี้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tellmemore ต่อไป 
 
ทั้งนี้ให้นักศึกษาดาวน์โหลดตารางกำหนดการตามเอกสารที่แนบ และขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
Untitled

นางสาวพัณณ์ชิตา  จารุวัฒน์อธิก
โทร. 51727,51732
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ ร.ต.เจนวิทย์ อรน้อม
โทร. 51727, 51732
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศ นักศึกษาช่วยงานโครงการ มหัศจรรย์ศิลปะปั้นดินขนมปัง ติดต่อศูนย์ SALC
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2555 เวลา  16.30  น.
-----------------------------------
5350111162 นางสาวอาสมะ เวาะเยะ
5350111159 นางสาวสีตีอาอีเซาะ ยูโซะ
5350113121 นางสาวฮาปเส๊าะ เจ๊ะแล๊ะ
5350113120 นายนุรดี่น บาเหะ
5350113023 นางสาวสุกัญญา ขันนุ้ย
5350113092 นางสาวสายสุดา พุทโท
5150111166 นางสาวอาริยา หนูนุ่ม
5150111120 นางสาววาสนา รองเมือง
5250110069 นางสาวนราวดี มีชัยชนะ
5150110152 นางสาวอนุศรา โจมฤทธิ์
5150110180 นางสาวณัฐกานต์ หมายสนิท
5150110182 นางสาวโสรดา แสงอุไร
5450110095 นางสาวพัชรา ไชยวงษ์
5450110100 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
5450114124 นางสาวฮาญาต กมาลอ
5450114022 นางสาวชญานิษฐ์ ชนะกิจ

วันเวลาเปิด- ปิด

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ช่วงขยายนอกเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 -17.30 น.

ปิดบริการทุกวันนักขัตฤกษ์ ปิดภาคการศึกษา และปิดบริการช่วงขยายนอกเวลาทำการก่อนสอบ 7 วัน

 

 


การใช้งานระบบ ELLIS ในการทดสอบก่อนเรียน

 
1.
ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ icon Placement
2.
ระบบจะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

จากนั้นให้กรอก Learner ID (รหัสผู้ใช้) จากนั้นกด OK


ระบบจะขึ้นช่องมาให้กรอก Password (รหัสผ่าน) เสร็จแล้วกด OK
3.
นำเมาส์คลิกหัวข้อที่ต้องการสอบก่อนการเรียน โดยจะมีให้เลือก 3 หัวข้อคือ (ทุกคนจะต้องสอบทุกหัวข้อ)
3.1
3.2
3.3
Vocabulary
Grammar
Listening
   
   
ตัวอย่าง การทดสอบ Vacabulary

จะมีรายละเอียดในการใช้งานให้ทราบ จากนั้นกดลูกศรสีเขียว
จากนั้นจะมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูประมาณ 2-3 ข้อ

วิธีการใช้งานให้เราคลิกที่ช่องคำตอบจากนั้นกดปุ่ม ลูกศรสีเขียว (ในตัวอย่างจะแสดงเฉลยให้ แต่เมื่อถึงข้อสอบจริง จะไม่มีคำตอบให้เห็น เมื่อคลิกเลือกข้อที่เราต้องการก็กดลูกศรเพื่อไปข้อถัดไปได้เลย)
4.
เมื่อทำการทดสอบครบทุกข้อแล้วระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบก็เป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบในหัวข้อนี้ค่ะ
 


การเข้าบทเรียนแรก

 
 1.
ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ icon Basics   จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และกด OK ระบบจะขึ้นมาให้ใส่ชื่อผู้ใช้คนที่ 2 ในกรณีที่ท่านเรียนเครื่องละ 1 คนให้กด Ok ได้เลยค่ะ (ไม่ต้องใส่ Learner 2)

   
2.
คลิกบทเรียนแรก และทำการทดสอบฟังบทสนทนา และออกเสียงตามบทสนทนา

   
 
ตัวอย่าง กด Vocabulary ที่บทเรียนที่ 1

 
จะมีบทสนทนาให้ฟัง หลังจากนั้นจะเป็นการพูดตามบทสนทนาอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาในการสนทนาประกอบให้ด้วย
ถ้าต้องการฟังเสียงกดปุ่ม Play  ด้านบนจะมี Tab Listening และ Tab Vocabulary
   
 

 

 
สำหรับ Tab Vocabulary จะมีการฝึกในการออกเสียงตามที่ละคำกดสามารถกดปุ่ม Record
เพื่ออัดเสียงตัวเราเองเข้าไปเปรียบเทียบเสียงได้
   
3.
จากนั้น ลูกศรสีเขียว เพื่อทำการเรียนในหัวข้อถัดไป

   
4.
หากต้องการออกจากโปรแกรม กด EXIT

หมวดหมู่รอง

iconokJSN Solid template designed by JoomlaShine.com