โปรแกรม ELLIS คืออะไร

   ELLIS   เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเรียนจะมีลักษณะเป็น interactive multimedia computer  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาที่ สะดวกและเลือกระดับภาษา ที่เหมาะสมได้ด้วย การสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรม ELLIS ได้รับการพัฒนาจากนัก ภาษาศาสตร์ชื่อ Dr. Frank Otto โดย ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาซอฟแวร์นี้ให้มีความสามารถทัดเทียมกับการเรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language)ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยัง สามารถเทียบ กับเนื้อหาภาษา ใน โปรแกรม กับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบของสถาบันต่าง ๆ ได้ ้เช่น TOEIC TOEFL โดยเนื้อหาบทเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
          - Academic - สำหรับฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป มีหลายระดับ ตามความสามารถของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับที่สามารถใช้ได้จริง
          - Business - สำหรับฝึกภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การรับโทรศัพท์ ศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ เป็นต้น

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนเรียนโปรแกรมฝึกภาษา Ellis จากลิงค์นี้ http://ellis.trang.psu.ac.th/

ระดับของภาษาในโปรแกรมELLIS

 

iconokคุณเข้ามาเป็นคนที่

Today 3

Yesterday 15

Week 18

Month 118

All 34259

Currently are 30 guests and no members online

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com