วันเวลาเปิด- ปิด

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ช่วงขยายนอกเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 -17.30 น.

ปิดบริการทุกวันนักขัตฤกษ์ ปิดภาคการศึกษา และปิดบริการช่วงขยายนอกเวลาทำการก่อนสอบ 7 วัน