การใช้งานระบบ ELLIS ในการทดสอบก่อนเรียน

 
1.
ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ icon Placement
2.
ระบบจะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

จากนั้นให้กรอก Learner ID (รหัสผู้ใช้) จากนั้นกด OK


ระบบจะขึ้นช่องมาให้กรอก Password (รหัสผ่าน) เสร็จแล้วกด OK
3.
นำเมาส์คลิกหัวข้อที่ต้องการสอบก่อนการเรียน โดยจะมีให้เลือก 3 หัวข้อคือ (ทุกคนจะต้องสอบทุกหัวข้อ)
3.1
3.2
3.3
Vocabulary
Grammar
Listening
   
   
ตัวอย่าง การทดสอบ Vacabulary

จะมีรายละเอียดในการใช้งานให้ทราบ จากนั้นกดลูกศรสีเขียว
จากนั้นจะมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูประมาณ 2-3 ข้อ

วิธีการใช้งานให้เราคลิกที่ช่องคำตอบจากนั้นกดปุ่ม ลูกศรสีเขียว (ในตัวอย่างจะแสดงเฉลยให้ แต่เมื่อถึงข้อสอบจริง จะไม่มีคำตอบให้เห็น เมื่อคลิกเลือกข้อที่เราต้องการก็กดลูกศรเพื่อไปข้อถัดไปได้เลย)
4.
เมื่อทำการทดสอบครบทุกข้อแล้วระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบก็เป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบในหัวข้อนี้ค่ะ
 


การเข้าบทเรียนแรก

 
 1.
ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ icon Basics   จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และกด OK ระบบจะขึ้นมาให้ใส่ชื่อผู้ใช้คนที่ 2 ในกรณีที่ท่านเรียนเครื่องละ 1 คนให้กด Ok ได้เลยค่ะ (ไม่ต้องใส่ Learner 2)

   
2.
คลิกบทเรียนแรก และทำการทดสอบฟังบทสนทนา และออกเสียงตามบทสนทนา

   
 
ตัวอย่าง กด Vocabulary ที่บทเรียนที่ 1

 
จะมีบทสนทนาให้ฟัง หลังจากนั้นจะเป็นการพูดตามบทสนทนาอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาในการสนทนาประกอบให้ด้วย
ถ้าต้องการฟังเสียงกดปุ่ม Play  ด้านบนจะมี Tab Listening และ Tab Vocabulary
   
 

 

 
สำหรับ Tab Vocabulary จะมีการฝึกในการออกเสียงตามที่ละคำกดสามารถกดปุ่ม Record
เพื่ออัดเสียงตัวเราเองเข้าไปเปรียบเทียบเสียงได้
   
3.
จากนั้น ลูกศรสีเขียว เพื่อทำการเรียนในหัวข้อถัดไป

   
4.
หากต้องการออกจากโปรแกรม กด EXIT