คุณสมบัติพิเศษของ LectureMAKER


ตัวช่วยการออกแบบเกี่ยวกับสไลด์

LectureMAKER มีตัวช่วยสร้างการออกแบบเกี่ยวกับสไลด์ดังนี้

สร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
LectureMAKER สามารถสร้างสื่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดังภาพ
สร้างสื่อปฏิสัมพันธ์
LectureMAKER มีฟังก์ชันการสร้างสื่อปฎิสัมพันธ์ที่โปรแกรม มีมาให้รวม ถึงสามารถสร้างปุ่มเมนูต่างๆได้ด้วยตนเอง
สร้างสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสร้างกระดานอิเล็กทรอนิกส์
LectureMAKER มีฟังก์ชันการสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยสามารถบันทึกวีดีโอ เสียง หรือจะเป็นการบันทึก
การบรรยายเพื่อสร้างกระดานอิเล็กทรอนิกส์
รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์เอกสาร และไฟล์มัลติมีเดีย
LectureMAKER มีฟังก์ชันการสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยสามารถบันทึกวีดีโอเสียง หรือจะเป็นการบันทึก
การบรรยายเพื่อสร้างกระดานอิเล็กทรอนิกส์

Image files        » .bmp, .jpg, .gif, .png, .wmf, .emf
Video files         » .avi, .wmv, .asf, .mpg, .mp4
Sound files        » .wav, .wma, .mp3, .mid
Flash files          » .swf
สื่อการเรียนรู้ที่ได้
โปรแกรม LectureMAKER สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์เว็บเพจ, ไฟล์ *.exe เพื่อนำสื่อมาบันทึกในรูปแบบซีดี, ไฟล์ในรูปแบบ SCORM Package
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกการบรรยายรูปแบบกระดานอิเล็กทรอนิกส์
สไลด์ซิงโครไนเซชัน
ทำซิงโครไนเซชันระหว่างสไลด์และไฟล์วีดีโอ