บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. Languages corner เป็นบริการให้คำปรึกษาตรวจและสอนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ถึงศูกร์ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูตารางเวลาในการให้บริการของอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. E-Learning Corner เป็นบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้ง ฝึกภาษา ด้วยโปรแกรม  Ellis และโปรแกรม Tell me more รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทางศูนยืการเรียนร๔้ด้วยตนเองรวมกับอาจารย์สาขาต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองกับนักศึกษา รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 

 

3. Game Corner เป็นบริการเกมส์ฝึกทักษะ ซึ่งมีเกมส์ให้เลือกเล่นหลากหลาย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเล่นเกมส์ได้ตามอัธยาศัย

 

4. Magacine corner เป็นบริการวารสารต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการวารสารต่างประเทศอยู่ 3 ชื่อเรื่อง คือ วารสาร Fortune  วารสาร Readers Digest และ วารสาร Popular Science

 5. Movie Corner บริการห้องฉายภาพยนตร์ และบริการยืมภาพยนตร์ (ดูเฉพาะภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ซึ่งมีภาพยนตร์ให้บริการกว่า 300 ชื่อเรื่อง และมีห้องฉายภาพยนตร์ อยู่ 2 ห้อง และนักศึกษายังสามารถดูภาพยนตร์ที่คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

       - ห้องฉายภาพยนตร์ มีขนาด 3-5 คน 1 ห้อง

       - ห้องฉายภาพยนตร์ มีขยาด 5 - 10 คน 1 ห้อง

 6. UBC Corner เป็นบริการดู UBC ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ให้บริการมุม UBC เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆผ่านทาง รูปแบบรายการทีวี ซึ่งบริการนี้นักศึกษาสามารถเลือกที่จะรับชมช่องได้ตามที่ท่านต้องการ